Články

Komplexní řešení dopravy a spedice

 

Informační systém HELIOS ORANGE propojený na systém WEBDISPEČINK pro monitoring vozidel

Přínosy:
Úspora práce a výrazné snížení administrativních nákladů:
- Veškerá data se zadávají pouze jednou 
- Odpadá nutnost přepisování

Oboustranný přenos dat mezi systémy:
- Import dat z Webdispečinku do Heliosu
      - Generování stazek a úseků stazek
      - Generování cestovních náhrad
      - Porovnání čerpání PHM vůči účetním dokladům
      - Přenos podkladů pro mzdy

- Export dat z Heliosu do Webdispečinku
      - Export zásilek včetně nakládek, vykládek
      - Přenos informace o změně přiřazeného vozidla
      - Odeslání zásilky včetně příkazu k odeslání GPS souřadnic řidiči

Možnost dlouhodobé archivace dat o provozu z Webdispečinku
Možnost zobrazení jakýchkoliv přehledů v systému Helios Orange nebo na web portálu
 

stazka

                Stazka v HeO  vygenerovaná na základě dat z Webdispečinku – formulář stazky

 

                            

                                Cestovní příkaz v HeO  vygenerovaný ze stazky

 

                                                  Přehled zásilek na web portálu

 

                                                 Detail zásilky na web portálu