Školení Helios

Ovládání systému - Ostrava 11.04.2018/Žilina 10.04.2018                                                          

Školení určené pro nové zaměstnance, začínající uživatele systému Helios Orange i „uživatele -samouky“, na kterém se naučí orientovat v základních číselnících, seznámí se s možnostmi uživatelského nastavení systému, tvorbou sestav, filtrů, exportů, dokladů a dalšími důležitými funkcionalitami systému.
 
Termín:              11.04.2018 -  First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 13:00            
Cena:                 1 200 Kč (bez DPH)

Termín:              10.4.2018 -  First SK, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina
Čas:                   9:00 – 13:00            
Cena:                 50 EUR (bez DPH)

Program školení:
 Základní číselníky
• Práce v přehledech (informace o aktuálním záznamu, sumace hodnot vybraných záznamů, seskupení přehledu, označ/odznač všechny,...)
• Definice uživatelského menu, uživatelské nastavení ikon
• Nastav - tvorba sestav, filtry
• Master x detail
• Tisk (opis přehledů, skupin, opisy s nastavením)
• Exporty
• Dokumenty a emaily
• Moduly systému
• Tvorba dokladů - základní představení

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ; V případě zájmu o školení v Žilině se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

----------------------

Fakturace, pokladna, banka - Ostrava 17.04.2018/Žilina 12.04.2018    
                                       
Víte jak jednoduše a rychle vyfakturovat? Školení Vás provede nastavením fakturace, jak nejvhodněji navrhnout řady dokladů a jak efektivně vystavovat či generovat faktury. Ukážeme Vám, jak jednoduše lze převádět položky z různých typů dokladů a jak generovat pokladní doklady. Znáte všechny možnosti vyhodnocování z fakturace? Seznámíme Vás s možnostmi přehledového zobrazování a např. jak rychle vyhodnotit fakturační odběry po měsících.

V průběhu školení budete seznámeni s nastavením modulu, pořizováním pokladních dokladů v tuzemské i cizí měně. Naučíte se, jak vystavit doklad s DPH a jak si nejlépe poradit s úhradami faktur v hotovosti. Kde zjistit rychle stav pokladny a jak provést pokladní uzávěrku.

Naučíte se pořizovat bankovní výpisy ručně i pomocí importů z bankovních softwarů. Proniknete do tajů párování se saldem a fakturou. Naučíte se generovat platební příkazy tuzemské i zahraniční. A v neposlední řadě jak bankovní doklady efektivně zaúčtovat.

Termín:              17.04. 2018 -  First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 13:00             
Cena:                 1 800 Kč (bez DPH)

Termín:              12.04. 2018 -  First SK, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina
Čas:                   9:00 – 14:00
Cena:                 70 EUR (bez DPH)
 
Program školení:
Fakturace:
• Obecné základy ovládání, včetně novinek
• Konfigurace a nastavení
• Organizace
• Druhy dokladů faktur
• Vydané faktury
• Přijaté faktury
• Účtování dokladů
• Vyhodnocování
• Praktické příklady

Pokladna:
• Konfigurace modulu a nastavení pokladen
• Pořizování pokladních dokladů v CZK i v cizí měně
• Pořizování pokladních dokladů s DPH
• Storna a opravy dokladů
• Generování kurzového rozdílu
• Úhrady faktur v hotovosti
• Párování v účetním saldokontu
• Stav pokladny
• Pokladní uzávěrka
• Účtování
• Přehledy

Banka:
• Konfigurace modulu banka
• Bankovní výpisy (import z banky)
• Bankovní výpisy (ruční pořízení)
• Platební příkazy tuzemské i zahraniční (export do banky)
• Párování se saldem a s fakturou
• Účtování
 
V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , zájemci o školení v Žilině posílejte e-mail na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-------------------------

Majetek - Ostrava 12.04.2018                    
                                       
Nevíte si rady s nastavením typů či druhů pohybu? Potřebujete poradit se zadáním nového hmotného či drobného majetku do systému? Nevíte, jak správně zadat technické zhodnocení či hlídání jeho ročního limitu? Jak rychle zjistit rozdíl daňových a účetních odpisů?  Pak právě Vám je určeno školení "Majetek".
  
Termín:              12.04 2018-  First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 13:00             
Cena:                 1 400 Kč (bez DPH)


Program školení:
• Základní ovládání (opakování)
• Základní struktura a filozofie modulu
• Počáteční nastavení parametrů a číselníků
• Druhy pohybů a nastavení účtování 
• Protokoly zavedení (pořízení majetku)
• Karty majetku
• Pohyby majetku (daňové, účetní, 3.pohyby, umístění) a jejich přehledy
• Inventury
• Vyřazení majetku
• Uzávěrka
• Výstupy, sestavy, příklady

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

---------------------

Výroba - Žilina 16.04.2018                    
 
Používáte výrobu v HELIOS Orange skutečně efektivně? Jste si jisti, že rozumíte vašemu nastavení? Naše školení Vás provede celou výrobou a odhalí i zkušeným uživatelům nové možnosti. Zkuste v tomto školení najít Vaši firmu a využijte možnosti prodiskutovat Vaši problematiku s konzultantem.

Termín:              16.04. 2018 -  First SK, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina
Čas:                   9:00 – 14:00
Cena:                 70 EUR (bez DPH)

Program školení:
Technická příprava výroby:
• Střediska, pracoviště, stroje
• Tarify, OPN
• Vyráběné dílce, nakupované materiály, vedlejší produkty, nářadí
• Tvorba konstrukce a technologie
• Varianty a alternativy
• Kooperace
• Předběžný plán, varianty plánů
• Základní, plánovaná kalkulace
• Režie středisek, pracovišť, náklady na pracoviště, kalkulační vzorec
• Změnové řízení, konfigurace  
Řízení výroby:
• Plán výroby - požadavky skladu, požadavky z dokladů, uložené varianty předběžných plánu
• Výrobní příkazy, řady VP - nastavení + konfigurace
• Výdej materiálů, vratky, příjem polotovarů a výrobků
• Evidence operací (vazba na mzdy), kooperací, OPN, terminály
• Kooperační objednávky
• Nedokončená výroba, oceňování výrobků - základní, plánovaná nebo reálná cena

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Žilině posílejte e-mail na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

-------------------------

Účetnictví - základní školení modulu - Žilina 17.05.2018
                                    
Školení je určeno pro uživatele účetnictví. Naučíme Vás orientovat se v účetnictví a pochopit vazby mezi prvotními moduly Helios Orange a jejich návaznost na účetnictví. Seznámíme Vás s postupy kontrol mezi prvotními doklady a účetnictvím. Kontroly mzdových evidencí
Kontrola DPH - Umíte generovat hlášení týkající se Přenesené daňové povinnosti? Umíte využít daňové kurzy na faktuře? Školení Vás provede počátečním nastavením DPH, přes jeho tvorbu a kontroly až ke konečným výstupům ve formě přiznání k DPH a souhrnného hlášení nejen v papírové formě, ale také vás naučíme elektronické podání přes EPO či přes datovou schránku. Seznámíte se s použitím daňového kurzu na faktuře při samovyměření a jeho zjednodušeným zaúčtováním pomocí kontací. Naučíme vás v systému nastavit, generovat a odesílat hlášení týkající se §92a Přenesené daňové povinnosti.
Jste novými uživateli systému, nebo jste se stali novým pracovníkem účtárny pracujícím v systému HELIOS Orange? Umíte využívat všechny možnosti, které Vám modul Účetnictví nabízí? Školení Vás seznámí jak s nastavením konfigurace modulu, tak účtového rozvrhu a naučí vás, jak efektivně pořizovat účetní doklady a pracovat s výstupy z účetního deníku. Naučíte se pracovat s DPH od jeho základního nastavení přes praktickou tvorbu dokladů až po vytvoření Výkazu DPH a Souhrnného hlášení a jejich elektronického odeslání. Dále se naučíte definovat a ovládat saldokonta, vytvářet upomínky a penalizační faktury, generovat a účtovat kurzové rozdíly, generovat platební příkazy, vytvářet a účtovat vzájemné zápočty.
 
Termín:              First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 14:00             
Cena:                 1 800 Kč (bez DPH)

Termín:              12.04. 2018 -  First SK, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, Žilina
Čas:                   9:00 – 14:00
Cena:                 70 EUR (bez DPH)

Program školení:
•  Základní orientace v HO a vazba na účetnictví
•  Zadávání prvotních dokladů
•  Kontroly mezi prvotními doklady a účetnictvím, kontroly skladové evidence, kontrola mzdové evidence
•  Nastavení DPH, kontrola DPH, kontrola přenesené daňové povinnosti, kontrola souhrnného hlášení

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; V případě zájmu o školení v Žilině posílejte e-mail na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

----------------------

Účetnictví, controlling, finanční analýza              

Školení je určeno pro zkušenější uživatele účetnictví a uživatele odpovědné za vedení účetnictví. Na začátek Vás seznámíme s pokročilejším nastavením Helios a jeho dopady. Seznámíme Vás s postupy kontrol v účetnictví a DPH, s výkazy, výsledkovými a vyhodnocovacími sestavami, controllingem a finanční analýzou. Nakonec se dotkneme problematiky tvorby kontací.

Tvorba kontací - tato část je určena pro uživatele odpovědné za nastavení kontací v jednotlivých modulech. Seznámíme Vás s metodikou tvorby a možnostmi nastavení kontací v prvotních ekonomických modulech a v oblasti skladů. Po absolvování tohoto školení byste měli být schopni samostatně vytvořit kontaci, ale i opravit nebo doplnit původní kontace. Budeme se snažit naučit Vás maximálně zautomatizovat účtování prvotních dokladů a snížit tvorbu ručních dokladů a tím omezit riziko chyb. 

Termín:              First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina
Čas:                   9:00 – 13:00
Cena:                 65 EUR (bez DPH)

Program školení:
• Úvod, nastavení HO
• Účetní kontroly, kontroly DPH + praktické postupy k nalezení rozdílů a jejich následné opravy
• Tvorba výkazů
• Tvorba výsledkových a vyhodnocovacích sestav
• Controlling, finanční analýza 
• Tvorba kontací pokladna, fakturace, účetnictví, banka, majetek, mzdy, oběh zboží

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Žilině se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 
 -----------------------

Správa systému, nástroje přizpůsobení           
 
Jste administrátor IT nebo pokročilý uživatel, který bude spravovat systém HELIOS Orange? Potřebujete vědět, jak se systém instaluje, konfiguruje, jak se zakládají uživatelé, nastavují práva, provádí zálohy, a jak se systém aktualizuje? Školení "Správa systému" je určeno právě pro vás!
 
Cílem je detailnější představení a školení nástrojů a možností uživatelského přizpůsobení systému HELIOS Orange, jak z pohledu funkcionálního, tak vzhledového. Školení si klade za cíl představit ty možnosti systému, které je schopen využít proškolený uživatel a přizpůsobit chování, vzhled, či jiné parametry systému dle individuálních potřeb uživatele. Školení je určeno pro střední management, klíčové pracovníky či IT managery.

Termín:              First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 14:00             
Cena:                 2 100 Kč (bez DPH)

Termín:              First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina
Čas:                   9:00 – 14:00
Cena:                 75 EUR (bez DPH)

Program školení:
• Použité technologie (aplikační, databázová a komunikační vrstva)
• MSSQL Server - základní informace, podporované verze
• Instalace a nastavení služeb MSSQL EXPRESS (dodáváno se systémem)
• HELIOS Orange - podmínky instalace
• Update HELIOS Orange 
• Uživatelé - účty, způsob autentizace, práva MSSQL a aplikace
• Aplikační role - MSSQL/Helios Orange
• Konfigurace HELIOS Orange - monitor, konstanty, knihovny dll, externí doplňky
• Údržba dat - reindexace, kontrola konzistence
• Zálohování - aplikace, data
• Manažerské rozhraní (doplněk aplikace Excel) - instalace a nastavení
• Automat - možnost řetězení činností, zrychlení práce rutinních úkolů, vytváření scénářů činností
• Externí atributy - možnost tvorby vlastních atributů (polí) v editorech a přehledech
• Vícenásobné vztahy - základní seznámení s možností tvorby vztahů mezi jednotlivými přehledy pro snadnější dohledatelnost a přehlednost informací
• Definice uživatelských soudků - vytvoření vlastních modulů sdružující nejpoužívanější funkcionality
• Přejmenování sloupců - základní seznámení s možností přejmenování polí v editorech či sloupcích jednotlivých přehledů
• Nástroje vizualizace - nové možnosti vizualizace informací pro snadnější přehlednost, dohledatelnost a kontrolu např. Master x Detail pohled, Integrované grafy, Podbarvení textů, Nové menu, Zobrazení obrázků v přehledu, změna Ikon a jiné
• Základy administrace - nastavení přístupových práv a uživatelských rolí, kontrola uživatelských aktivit, žurnál, nastavení zálohování, nové verze, apod.
 
V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , zájemci o školení v Žilině posílejte e-mail na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

--------------------

Skladová evidence
                                       
Znalost množství na skladě. Přehled o skladových cenách. Snadné založení skladové karty. To jsou základy, bez kterých se neobejde žádná firma. Přijďte si poslechnout jak na to. Kompletní přehled základů skladování, který odhalí taje HELIOSU zkušeným i začínajícím uživatelům.

Termín:             First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                  9:00 – 13:00
Cena:                1 400 Kč (bez DPH)

Program školení:
• Použití skladových karet a měrných jednotek
• Vystavování dokladů (příjem, výdej)
• Orientace ve skladu
• Převody mezi sklady
• Výrobní čísla
• Umístění
• Související náklady
• Základy inventury

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%.
V ceně školení je malé občerstvení.

V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

--------------------

Skladová evidence, inventura, logistický proces
                                       
V průběhu jednoho dne se seznámíte se Skladovým hospodářstvím a jeho procesy. K jednoduché práci a přehledu ve skladu je důležité mít navržený vhodný systém. Vysvětlíme Vám základní nastavení ve skladu, skladové karty i skladové ceny. Ukážeme Vám celý obchodní proces a jeho řízení. Školení je vhodné pro nové uživatele, ale také pro ty, kteří si chtějí prohloubit znalosti práce ve Skladu a práci s obchodními doklady. Detailním poznáním funkcí programu a pracovních postupů ušetříte množství vašeho času a námahy.

Termín:              First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina
Čas:                   9:00 – 15:00
Cena:                 75 EUR (bez DPH)
 
Program školení:
Sklad:
• Základná struktura a filozofie modulu IS
• Konfigurace modulu, nastavení práv uživatelů, orientace ve skladu
• Detailní pohled na nastavení kmenových a skladových karet
• Vystavovaní dokladů (příjem, výdej)
• Meziskladové pohyby
• Výrobní čísla
• Související náklady
• Základy inventury

Řízení obchodního procesu:
• Nabídky - Expediční příkaz – Vydané objednávky – Příjemka a Přijatá faktura – Dodací list a Vydaná faktura
• Nastavení dokladových řad, nabídkových cen a slev
• Automatické generovaní vydaných objednávek
• Umístnění, výrobní čísla, šarže, expirace (včetně inventury)
• Vyhodnocování – obraty po položkách, dodavatelích …

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Žilině se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

--------------------

Mzdy    
                                       
Na tomto školení se naučíte základní ovládání programu HELIOS Orange a následně si osvojíte způsob výpočtu mezd od prvotní konfigurace modulu, přes zadání zaměstnance a jeho přihlášení ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění až po tiskové výstupy a účtování mezd.

Termín:              First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 14:00             
Cena:                 1 800 Kč (bez DPH)

Termín:              First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina
Čas:                   9:00 – 14:00
Cena:                 65 EUR (bez DPH)
 
Program školení:
• Obecný úvod. Základní struktura a ovládání HELIOSU Orange.
• Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
• Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
• Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
• Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
• Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců. 
• Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
• Přepočtené stavy zaměstnanců.
• Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
• Roční zúčtování daně.
• Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , zájemci o školení v Žilině posílejte e-mail na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-------------------------

Vybraná témata v ekonomické oblasti                     
                                       
V průběhu jednoho dne se seznámíte se dvěma oblastmi (moduly): Majetek a DPH.
1. část: Majetek - potřebujete se seznámit, nebo se zdokonalit v nastavení karet majetku, typech či druzích odpisů? Chcete vědět, jak je v systému řešené technické zhodnocení? A kontrola daňových a účetních odpisů?
2. část: DPH od A po Z - chcete se naučit evidovat všechny druhy dokladů? Provádět kontroly a vytvářet Daňové přiznaní DPH s Kontrolním výkazem? Školení je vhodné pro nové uživatele, ale také pro ty, kteří si chtějí prohloubit znalosti práce s Krátkodobým a Dlouhodobým majetkem, a zpracovávají DPH.
  
Termín:              First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina
Čas:                   9:00 – 15:00             
Cena:                 75 EUR (bez DPH)

Program školení:
Majetek:
• Základná struktura a filozofie modulu IS
• Základní nastavení a číselníky
• Druhy pohybů a nastavení účtovaní
• Zaevidovaní majetku
• Karty majetku
• Pohyby majetku (daňové, účetní, 3. pohyby, umístnění) + Přehledy
• Vyřazení majetku
• Uzávěrka
• Výstupy, sestavy, příklady

DPH od A po Z:
• Základná struktura a filozofie modulu v IS
• Kontrola dokladů v prvotní evidenci a v účetním deníku
• Daňová evidence dokladů
• Daňové přiznání DPH – řízení, dodatečné, opravné
• Kontrolní výkaz k DPH, Souhrnný výkaz
• Přenesení daňové povinnosti
• Praktické příklady

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Žilině se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  s názvem firmy, IČO a počtem přihlášených.

----------------------- 

DPH od A do Z      
 
Umíte správně zpracovávat DPH v systému HELIOS Orange? Umíte generovat hlášení týkající se Přenesené daňové povinnosti? Umíte využít daňové kurzy na faktuře? Školení Vás provede počátečním nastavením DPH, přes jeho tvorbu a kontroly až ke konečným výstupům ve formě přiznání k DPH a souhrnného hlášení nejen v papírové formě, ale také vás naučíme elektronické podání přes EPO či přes datovou schránku. Seznámíte se s použitím daňového kurzu na faktuře při samovyměření a jeho zjednodušeným zaúčtováním pomocí kontací. Naučíme vás v systému nastavit, generovat a odesílat hlášení týkající se §92a Přenesené daňové povinnosti.

Termín:               First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 14:00            
Cena:                 1 800 Kč (bez DPH)

Program školení:
• Postup nastavení DPH v HELIOSU Orange
• Kontroly dokladů prvotní evidence a účetního deníku
• Daňová evidence dokladů
• Výkaz DPH
• Souhrnné hlášení
• Dodatečné DPH a Následné SH
• Daňové kurzy na faktuře
• Přenesená daňová povinnost
• Kontroly výstupů
• Praktické příklady

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%.
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ---------------------

Ovládání systému

Školení určené pro nové zaměstnance, začínající uživatele systému Helios Orange i  „uživatele -samouky“, na kterém se naučí orientovat v základních číselnících, seznámí se s možnostmi uživatelského nastavení systému, tvorbou sestav, filtrů, exportů, dokladů a dalšími důležitými funkcionalitami systému.
  
Termín:              First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 13:00             
Cena:                 1 200 Kč (bez DPH)

Program školení:
• Základní číselníky
• Práce v přehledech (informace o aktuálním záznamu, sumace hodnot vybraných záznamů, seskupení přehledu, označ/odznač všechny,...)
• Definice uživatelského menu, uživatelské nastavení ikon
• Nastav - tvorba sestav, filtry
• Master x detail
• Tisk (opis přehledů, skupin, opisy s nastavením)
• Exporty
• Dokumenty a emaily
• Moduly systému
• Tvorba dokladů - základní představení

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ----------------

Účetnictví 2, controlling, finanční analýza               

Školení je určeno pro zkušenější uživatele účetnictví a uživatele odpovědné za vedení účetnictví. Na začatek Vás seznámíme s pokročilejším nastavením Helios a jeho dopady. Seznámíme Vás s postupy kontrol v účetnictví a DPH, s výkazy, výsledkovými a vyhodnocovacími sestavami, controllingem a finanční analýzou. Nakonec se dotkneme problematiky tvorby kontací.

Tvorba kontací - tato část je určena pro uživatele odpovědné za nastavení kontací v jednotlivých modulech. Seznámíme Vás s metodikou tvorby a možnostmi nastavení kontací v prvotních ekonomických modulech a v oblasti skladů. Po absolvování tohoto školení byste měli být schopni samostatně vytvořit kontaci, ale i opravit nebo doplnit původní kontace. Budeme se snažit naučit Vás maximálně zautomatizovat účtování prvotních dokladů a snížit tvorbu ručních dokladů a tím omezit riziko chyb.

Termín:              First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                   9:00 – 13:00             
Cena:                 1 800 Kč (bez DPH)

Program školení:
• Úvod, nastavení HO
• Účetní kontroly, kontroly DPH + praktické postupy k nalezení rozdílů a jejich následné opravy
• Tvorba výkazů
• Tvorba výsledkových a vyhodnocovacích sestav
• Controling, finanční analýza 
• Tvorba kontaci pokladna, fakturace, účetnictví, banka, majetek, mzdy, oběh zboží

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%. 
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 -----------------------

Sklady, inventury, obchodní proces     

Máte již alespoň základní znalost obsluhy skladu v systému HELIOS Orange a chcete své znalosti dále prohloubit? Potom je právě pro Vás připraveno školení zaměřené na celý obchodní proces a jeho řízení. Během školení se mimo jiné dozvíte, jak snadno a efektivně řídit hladiny skladových zásob, jak pracovat s prodejními a nákupními ceníky, s výrobními čísly a šaržemi, dozvíte se, jak sledovat a řídit celý obchodní proces od nabídky až po dodací list a fakturu s použitím dokladů expedičního příkazu a další užitečné informace.

Termín:             First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava
Čas:                  9:00 – 14:00            
Cena:                1 400 Kč (bez DPH)

Program školení:
• Řízení obchodního procesu : Nabídka - Expediční příkaz - Vydaná objednávka - Příjemka a přijatá faktura - Dodací list a vydaná faktura
• Nastavení dokladových řad
• Základní nastavení  nabídkových cen a slev
• Konfigurace modulu a nastavení práv uživatelů
• Detailní pohled na nastavení kmenové a skladové karty
• Automatické generování vydaných objednávek
• Umístění, výrobní čísla, šarže a expirace (včetně základů inventury)
• Vyhodnocení - obraty po položkách, dodavatelích, za období  apod.

V případě 3 a více účastníků z jedné firmy bude poskytnuta sleva 10%.
V ceně školení je malé občerstvení.
 
V případě zájmu o školení v Ostravě se prosím přihlaste na mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-----------------------------