Nové zakázky

26.7.2017 - Moravostav Brno a.s. stavební společnost

Zahájení rutinního provozu systému RSV a HELIOS Orange.

 
19.5.2017 - HABAU CZ s.r.o.

Podpis smlouvy a zahájení implementačních prací systému RSV a HELIOS Orange.

 
13.3.2017 - HABAU CZ s.r.o.

Zahájení prací na implementační analýze systému RSV a HELIOS Orange.

 
14.12.2016 - MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Podpis realizační smlouvy a zahájení implementačních prací systému RSV a HELIOS Orange.

 
7.9.2016 - Block a.s.

Podpis realizační smlouvy a zahájení implementačních prací systému RSV a HELIOS Orange.

 
23.8.2016 - Moravostav Brno a.s. stavební společnost

Zahájení prací na implementační analýze systému RSV a HELIOS Orange.

 
20.6.2016 - Block a.s.

Zahájení prací na implementační analýze systému RSV a HELIOS Orange.

Integrované EIS

Ruce Helios 200

U našich zákazníků jsme již zajistili provázanost RSV s následujícími ekonomickými informačními systémy:

 

- SAP R3

- Navision

- Noris

- Helios Green

- Helios Orange

- IIS Tábor

- Datalog

- Softip

... a další

Přednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Přizpůsobitelnost podmínkám zákazníka

Ochota systém rozvíjet

Zkušený a stabilní tým

Rozsáhlá funkcionalita

Stabilní a odzkoušený produkt

RSV - Řízení stavební výroby

RSV helma dokumenty 300x200 Více o informačním systému RSV - řízení stavební výroby

RSV pokrývá specifické požadavky stavebních firem v oblasti informačního systému. V kombinaci s některým z ERP systémů používaných na trhu České nebo Slovenské republiky vytváří integrovaný informační systém.

Pružné a konfigurovatelné řešení

Systém je modulární a mimořádně přizpůsobivý podmínkám konkrétního zákazníka. Na základě zkušeností získaných v mnoha stavebních firmách víme, že vedení každé z nich má jiný způsob řízení a jiné priority z hlediska informačního systému. Tyto představy se navíc i v čase mění. Silnou stránkou RSV je to, že dokáže na všechny tyto změny reagovat a vyvíjet se v souladu se zadáním zákazníka. Právě tato jeho vlastnost umožňuje jeho úspěšné individuální nasazení v podmínkách největších, středně velkých i malých stavebních firem.

Historie RSV

V roce 1997 byl zahájen vývoj první verze systému RSV. Ten pokrýval základní procesy jako import rozpočtů, technologický model, soupisy provedených prací a controlling. Tvorba harmonogramů byla od počátku řešena komunikací s programem MS Project. RSV bylo napojeno na celou řadu ekonomických informačních systémů.

V letech 2004 až 2005 byla vytvořena nová generace systému RSV II. Tato nová verze byla již plně procesně orientovaná. Svou architekturou byla připravena na pokrytí všech procesů stavební výroby, postupné rozšiřování o novou funkcionalitu a integraci s jinými aplikacemi.

V současnosti RSV pokrývá prakticky veškeré procesy stavební výroby, které jsou obchodně rozděleny do několika modulů, z nichž každý zákazník může vybrat ty, které vyhovují podmínkám jeho firmy.

Komplexní dodávka nebo integrované řešení

Naše firma je schopna zabezpečit obojí, jak komplexní dodávku RSV společně s ekonomickým informačním systémem, tak integraci prakticky s jakýmkoli ERP systémem. Rozhodnutí děláme vždy po konzultaci se zákazníkem a po posouzení stávajícího stavu informačního systému ve firmě.

Podrobnosti

V případě komplexní dodávky nabízíme ERP systém Helios (buď Orange nebo Green dle velikosti a nároků firmy). Dokážeme však uspokojit i ty zákazníky, kteří požadují integrovat stávající ekonomické agendy a RSV. Takových úspěšných propojení máme v provozu celou řadu. Podmínkou je ochota ke spolupráci na straně dodavatele ERP systému. U našich zákazníků jsme realizovali napojení na SAP R3, Navision, Helios Green, Noris, IIS Tábor, Helios Orange, Datalog, Softip a některé další ekonomické software.

 

Procesy stavební výroby - klíčové a ostatní

klicove procesy 400x242

Při implementaci RSV doporučujeme, aby zákazník rozhodl, které z procesů považuje za klíčové, a na ty pak zaměřil maximum svého úsilí. Snaha o okamžité zprovoznění a plné využití veškeré funkcionality, kterou RSV nabízí, je v praxi nereálná. Implementace by měla probíhat v určitých krocích, přičemž každý z nich musí být jednoznačně definován.
Je zajímavé, že i relativně podobné firmy mají často úplně jiné priority z hlediska implementace i cílového stavu informačního systému. Dobře zvolený postup implementace má zcela zásadní vliv na výsledek.