Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Přínosy Web Portálu stavby

tablet 148Přístup k informacím kdykoli a odkudkoli

Práce z notebooku, tabletu i mobilního telefonu

Informace i pro uživatele nepracující v RSV

Splnění všech bezpečnostních standardů

Web portál stavby

Jedná se o třívrstvou web aplikaci postavenou nad databází RSV. Při zachování všech obecně platných bezpečnostních standardů a požadavků, umožňuje snadný a operativní přístup k datům z Internetu a mobilních zařízení včetně tabletů a mobilních telefonů.

Její využití se dá rozdělit do tří částí:
Přehledy a reporty pro manažery – rychlý přístup ke klíčovým informacím v systému RSV určený pro manažery jednotlivých staveb a všechny výše postavené manažery firmy. Příklady použití jsou:

  • Digital cash board – okno zobrazující změny na určitých vybraných informačních prvcích
    • Vypsaná výběrová řízení,
    • Vložené smlouvy k odsouhlasení,
    • Nově odsouhlasené smlouvy,
    • Nově došlé faktury,
    • Nově zaúčtované náklady nebo výnosy,
    • Nově došlé reklamace,
    • ...
  • Základní informace o zakázce 
  • Report stavu projektu
  • Smlouvy a objednávky
  • Účetní deník s náklady a výnosy zakázky
  • ... přístup k jakýmkoli dalším informacím z RSV nebo ekonomického IS.